Breaking News

sobota, 11 czerwca 2011

HSK 1-3 爸爸

 bàba -(nieformalnie)  tata


我爱我的爸爸
Wǒ ài wǒ de bà ba.
Kocham mojego tate.


爸爸的爱好是绘画。
Wǒ bà ba de àihào shì huìhuà.
Hobby mojego taty to malarstwo.


(do powyższych znaków nie podaję animacji ani nie tworzę arkuszu zapisu ponieważ wszystkie wyżej podane słowa już poznaliśmy wcześniej. Jedynie słowo "tata" po kliknięciu wyświetli kreska po kresce animację ;) )

Przejdź do:
spisu wszystkich lekcji

1 komentarz:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...