Breaking News

wtorek, 26 lipca 2011

'Specifiers' i zaimiki wskazujące w gramatyce języka mandaryńskiego. cz.2

Dzisiejszy artykuł to kontynuacja wpisu 'Specifiers' i zaimiki wskazujące w gramatyce języka mandaryńskiego.cz.1.这儿 [zhèr] i 这里 [zhè]- tutaj ;那儿 [nàr] i 那里  [nàlǐ ] - tam

这儿 zhèr (这里  zhè ) 'tutaj' ;那儿 nàr (那里 nàlǐ ) 'tam' wskazują lokalizaję.

这儿 zhèr oraz 那儿 nàr funkcjonują w Chinach północnych, w tym w Pekinie.

 这里  zhè  oraz 那里  nàlǐ funkcjonują w Chinach południowych, w tym na Tajwanie.

Znaczenie i użycie 这儿 zhèr i 这里  zhè  oraz  那儿 nàr i 那里 nàlǐ jest takie samo. Obie formy z każdej pary mogą być używane zamiennie.这儿 zhèr i 那儿 nàr mogą wystąpić na początku zdania jako podmiot. Ewentualnie mogą być poprzedzone przyimkiem miejsca 在 zài "w".


(这) 在这儿有很多花.
(Zài) zhèr yǒu hěn duō huā.
Tutaj ( w tej lokalizacji ) jest dużo kwiatów.


(这)那里没有酒店.
(Zài)Nàr méiyǒu jiǔdiàn.
Tam ( w tamtej lokalizacji ) nie ma żadnych hoteli.


Gdy nie występują jako podmiot muszą zostać poprzedzone przyimkiem miejsca 在 zài "w".


在这里学习
Wǒ zài zhèlǐ xuéxí.
Ja tutaj się uczę.


我在那里工作
Wǒ zài nàlǐ gōngzuò.
Ja tam pracuję.


Ludzie nie mogą być rzeczownikami lokalizacji. Aby osoba 'mogła być miejscem', musi po niej nastąpić specyfikator(? dalej nie wiem jak to tłumaczyć na pl... ang. specifier) lokalizacji.


到我这里来
Dào wǒ zhèlǐ lái.
Przyjdź do mnie.( Do mojej lokalizacji)


我们明天小王那里学习
Wǒmen míngtiān qù Xiǎo Wáng nàlǐ xuéxí.
Jutro idziemy do Xiao Wang uczyć się.


Słowa zapytania odpowiadające specyfikatorom.


哪 nǎ/něi- który, odpowiada specyfikatorowi  那 nà.


你要哪本书
Nǐ yào nǎ běn shū?
Którą książkę chcesz?


(我要)那本(书)。
(Wǒ yào)nà běn (shū).
(Chcę) tę (książkę).


哪儿 Nǎr-gdzie? jest zapytaniem odpowiadającym słowom lokalizacji 这儿 zhèr- tutaj i 那儿 nàr-tam.


哪儿有书店?
Nǎr yǒu shūdiàn?
Gdzie jest księgarnia?


那儿有书店。
Nàr yǒu shūdiàn.
Tam jest księgarnia.


这儿 有书店。
Zhèr yǒu shūdiàn.
Tutaj jest księgarnia.wtorek, 19 lipca 2011

'Specifiers' i zaimiki wskazujące w gramatyce języka mandaryńskiego. cz.1


Początkowo na dzisiejszy wpis planowałam utworzenie kolejnej lekcji mojego kursu, przygotowującego do egzaminu HSK. 
Znak do opisania, który jest przed nami, nie jest jednakże zwykłym słowem. Po za 'normalnymi' znaczeniami pełni on również funkcję 'klasyfikatora'. Aby zatem zrozumieć poprawnie jego użycie i funkcję należy wpierw nauczyć się wszystkiego o samych 'klasyfikatorach'. Z kolei aby przejść do klasyfikatorów trzeba jeszcze wcześniej zrozumieć czym są ' specyfikatory ' i zaimki wskazujące.
W kilku kolejnych wpisach postaram się wyczerpująco ukazać powyżej wspomniane, niezwykle istotne zagednienia gramatyczne.


"Specifiers" i zaimki wskazujące (demonstratives)

Używać będę angielskich nazw z tego względu, że jest dla mnie odrobinę problematyczne znalezienie prawidłowego polskiego tłumaczenia. Proszę osoby, które znają polskie odpowiedniki opisywanych przeze mnie zagadnien gramatycznych o pozostawienie komentarza, po czym poprawię mój wpis. :)

[zhè] i [nà] mogą być użyte jako zaimki wskazujące (demonstratives) lub jako słowa wskazujące rzeczy:

是汉语词典。
Nà shì Hànyǔ cídiǎn.
To jest słownik języka chińskiego. (Nà - that, to co jest dalej od rozmówcy)


Mogą być także użyte jako 'specifiers'(specifier to nie określnik, określnik po angielsku to determiner, później wyjaśnię czym jest specifier, niestety nie wiem co jest jego odpowiednikiem w gramatyce polskiej.. dlatego po prostu będę używać nazwy angielskiej), bądź słowa stanowiące część frazy nominalnej, określające konkretne  rzeczy:
三本书
zhè sān běn shū
te trzy książki


Kiedy użyte jako 'specifiers', słowa te mają alternatywną wymowę:
 这 zhè lub zhèi
 那  nà lub nèi


Wybór wymowy zależy od osoby oraz regionu Chin.


这[zhè] ''to' i 那[nà] 'tamto' jako zaimki wskazujące

Jako zaimki wskazujące 这[zhè] ''to' i 那[nà] 'tamto' odnoszą się do całej frazy nominalnej, a nie do konkretnego przedmiotu czy abstrakcyjnego konceptu. Zawsze występują na początku zdania i pełnią funkcję podmiotu. Występują zarówno w zdaniach oznajmujących jak i pytaniach.


是汉语词典。


是我的书。
Zhè shì wǒ de shū.
To jest moja książka.(To tutaj to jest moja książka)


是什么?
Nà shì shénme?
Co to jest?(Tamto tam co to jest?)


是什么意思?
Zhè shì shénme yìsi?
Jakie jest tego znaczenie?
[To jest jakie znaczenie?]


这[zhè,zhèi] ''to,te' i 那[nà,nèi] 'tamto,tamte' jako specifiers

[specifier w polskiej gramatyce: ten,ta, to z innymi zaimkami przymiotnikowymi. To nie jest ten sam człowiek. Zaskakuje mnie ta jego opowieść.]

Kiedy użyte jako 'specifiers' występują jako część frazy nominalnej.
Występują przed numerem( jesli jest) oraz przed klasyfikatorem i rzeczownikiem w następującym porządku:

specifier + (liczba) + klasyfikator + rzeczownik

Przykłady fraz nominalnych, które rozpoczyna 'specifier'. Μοżna zaobserwować jak zachowuje się fraza nominalna w pełnym zdaniu.

这三本书                  ->         这三本书都很归。
zhè sān běn shū.                      Zhè sān běn shū dōu hěn guì.
te trzy książki                          Te wszystkie trzy książki są bardzo drogie.
                                              [Te trzy książki są wszystkie bardzo drogie.]

这种音乐                  ->        我很喜欢这种音乐
zhè zhǒng yīnyuè                     Wǒ hěn xǐhuan zhè zhǒng yīnyuè.
ten rodzaj muzyki                    Bardzo lubię ten rodzaj muzyki.


那个小孩子              ->        那个小孩子很可爱。
nàgè xiǎo háizi                        Nàgè xiǎo háizi hěn kěài.
tamto małe dziecko                Tamto małe dziecko jest bardzo słodkie/ładne.


哪个电影                  ->       我要看哪个电影。
nǎge diànyǐng                        Wǒ yào kàn nǎge diànyǐng.
tamten film                            Bardzo chcę zobaczyć tamten film.
这[zhè,zhèi] ''to,te' i [nà,nèi] 'tamto,tamte' nie mają oddzielnych form dla liczby mnogiej. Są takie same dla formy pojedynczej i mnogiej.

niedziela, 10 lipca 2011

成长汉语 Growing up with Chinese

成长汉语 Growing up with Chinese to kurs języka chińskiego od podstaw. Składa się ze 100 piętnastominutowych odcinków uczących w sumie około 300 najpopularniejszych zwrotów. Na stronie internetowej na chwilę obecną mamy na razie dostęp 'jedynie' do czterdziestu.

Seria powstała z myślą o nastolatkach, jednakże każdy korzystający z kursu wyniesie z niego bardzo wiele.

Program prowadzi Charotte MacInnis, amerykanka która w wieku 7 lat zamieszkała wraz ze swoimi rodzicami na stałę w Chinach. Język chiński jest niemal jej drugim językiem ojczystym. Aktorka i prezenterka znana chińskim odbiorcom jako "Ai Hua", co oznacza 'kochać Chiny". 

Kurs ten jest prawdopodobnie jednym z najlepszych jeśli w ogóle nie jest najlepszym darmowym kursem uczącym języka chińskiego w internecie. Jest bardzo przystępny, ciekawy i niezwykle wartościowy, szczególnie ze względu na nieoceniony aspekt kulturowy, któremu poświęcony jest czas w każdym odcinku.

Bez względu na to ile ktoś ma lat oraz w jakim stopniu zna, bądź nie zna języka chińskiego ten kurs i tak powinien obejrzeć. Jest tam wiele informacji, których nie znajdziemy łatwo w innych źródłach.
Gorąco polecam, bez względu na to ile macie lat- dorastajcie z chińskim :Już niebawem kolejne lekcje mojego przerażającego kursu HSK !
Dziś kończę przerwę w pisaniu na tym blogu, oraz przerwę w mojej nauce :)


,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...